• Łodzią do Kultury

  Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w  Łodzi we współpracy z Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi od maja 2016 r. realizuje projekt „Łodzią do kultury”.

  Założeniem projektu jest pokazanie młodzieży z małych miejscowości województwa łódzkiego cennych i różnorodnych dokumentów kultury piśmiennej i ikonograficznej zgromadzonych w WBP w Łodzi, a także prezentacja Biblioteki Cyfrowej Regionalia Ziemi Łódzkiej (http://bc.wbp.lodz.pl/dlibra) jako przykładu zbiorów bibliotecznych, z których można skorzystać online. Pracownicy WBP w Łodzi zaprezentują młodzieży Literacką Mapę Województwa Łódzkiego (http://mapa.lodzkieczyta.pl/), która jest przydatnym narzędziem zdobywania wiedzy o regionie łódzkim.

  Organizatorzy umożliwią młodzieży wizytę w unikatowym w skali kraju Muzeum Książki Artystycznej (http://www.book.art.pl/) po to, by zaprezentować i przybliżyć uczniom artystyczną formę książki, jako dzieła kultury mało dostępnego mieszkańcom niewielkich miejscowości oraz kolekcję urządzeń technicznych z dziedziny typografii w zakresie drukarstwa, papiernictwa i introligatorstwa.

  Ważnym aspektem projektu jest uświadomienie młodym ludziom roli dziedzictwa kulturowego, w tym piśmiennego, „małych ojczyzn” jako elementu składowego kultury narodowej. W tym celu przewidziano, że młodzież, która weźmie udział w projekcie przygotuje prezentację dokumentów ikonograficznych, dzieł literackich,  pochodzących  z ich regionów, a następnie zaprezentuje je w atrakcyjnej formie (scenka, film, klip, prezentacja) w WBP w Łodzi. Młodzież spośród zaprezentowanych wystąpień wybierze jedno, ich zdaniem najciekawsze, które zostanie nagrodzone. W rezultacie młodzi ludzie dostaną motywację, aby poznać lokalny dorobek kulturowy. Prezentacje młodzieży będą kluczowym punktem drugiej wizyty młodzieży w WBP w Łodzi.

  Program  wydarzenia

  Projekt przeprowadzony zostanie w dwóch etapach. Etap I realizowany będzie między 24 maja 2016 r. a 14 czerwca 2016 r. Etap II zrealizowany zostanie między 1 września 2016 r. a 31 października 2016 r.  Weźmie w nich udział młodzież z Krośniewic, Bolimowa, Wolborza, Ostrowa, Zduńskiej Dąbrowy.

  Etap I : między  24 maja 2016 r. a 14 czerwca 2016 r.

  W tym etapie każda z grup przyjedzie do Łodzi w innym terminie. Zapewni to młodzieży lepszy dostęp do oferty i umożliwi przeprowadzenie zajęć w interaktywnej formie. Podczas pierwszego przyjazdu wszystkie grupy odwiedzą WBP w Łodzi oraz Muzeum książki Artystycznej. W Dziale Zbiorów Specjalnych Biblioteki - w scenerii średniowiecznego skryptorium młodzież będzie miała okazję poznać zmieniającą się formę książki i zobaczyć najcenniejsze zbiory WBP - rękopisy, starodruki, ryciny, mapy, numizmaty. W Dziale Zbiorów Regionalnych młodzież zostanie zapoznana
  z dziedzictwem kulturowym regionu, w tym dostępną online Literacką Mapą Województwa Łódzkiego. W Dziale Automatyzacji Biblioteki zaprezentowana zostanie młodzieży Biblioteka Cyfrowa – Regionalia Ziemi Łódzkiej oraz droga, jaką przechodzi dokument ikonograficzny i piśmienny, aby znaleźć się w Bibliotece Cyfrowej. Następnie młodzież weźmie udział w grze bibliotecznej „Znajdź białego kruka” - młodzież  przemierzając niedostępne na co dzień zakamarki biblioteki i rozwiązując napotkane po drodze zadania odkryje biblioteczne skarby stanowiące dziedzictwo piśmiennicze narodu.

  Tego samego dnia zaplanowano wizytę w Muzeum Książki Artystycznej, która będzie dla młodzieży okazją do poznania warsztatu drukarza – kolekcji urządzeń technicznych z dziedziny typografii oraz zobaczenia bogatego i unikatowego zbioru książek artystycznych.

  Etap II: między 1 września 2016 r. a 31 października 2016 r. 

  W wybranym wspólnie terminie wszystkie grupy młodzieży przyjadą do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi. Na powitanie młodzież wysłucha wykładu regionalisty na temat roli „małych ojczyzn” w tworzeniu dziedzictwa narodowego. Kolejnym punktem wizyty będą prezentacje młodzieży ukazujące przygotowane i opracowane dokumenty ikonograficzne i piśmiennicze. Młodzież spośród zaprezentowanych wystąpień wybierze jedno, ich zdaniem najciekawsze, które zostanie nagrodzone. Prezentacje przygotowane przez młodzież upublicznione zostaną na stronie WBP, a prezentowane dokumenty umieszczone będą w Bibliotece Cyfrowej – Regionalia Ziemi Łódzkiej.

  Na zakończenie młodzież weźmie udział w konkursie „Uczeń na tropie literata” z umiejętności wyszukiwania danych na Literackiej Mapie Województwa Łódzkiego.

   

  Terminy wizyt poszczególnych grup młodzieży w WBP w Łodzi i Muzeum Książki Artystycznej

  24 maja 2016 r. – uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie

  31 maja 2016 r. – uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Bolimowie

  02 czerwca 2016 r. – uczniowie Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu

  07 czerwca 2016 r. – uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Krośniewicach

  14 czerwca 2016 r. – uczniowie Zespołu Szkół Ogrodniczych w Ostrowie

   

  Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura Dostępna”.

  Strona wydarzenia: http://www.wbp.lodz.pl/lodziadokultury

  Patroni medialni projektu: Radio Łódź, TVP Łódź, Dziennik Łódzki, Region Kultury.
   

  Koordynator projektu „Łodzią do kultury”:

  Małgorzata Cegiełko
  Dział Metodyki, Analiz i Szkoleń, tel. 42 663-03-53.

 • Aktualności Łodzią do kultury

  Zakończył się I etap projektu Łodzią do Kultury!

  14 czerwca 2016 r. zakończył się I etap projektu „Łodzią do kultury”. Do Łodzi przyjechała ostatnia grupa młodzieży z Zespołu Szkół Ogrodniczych w Ostrowie. W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Łodzi uczniowie zobaczyli najciekawsze zbiory specjalne m.in. największe i najmniejsze starodruki pochodzące z XVII w. „Psalterium Romanum” ważący 17 kg oraz „Thesaurus Philosophiae Moralis …” o wymiarach 10 cm x 5,5 cm.

  Kolejne spotkanie w ramach Łodzią do Kultury!

  7 czerwca w ramach projektu „Łodzią do kultury” do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego i Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi przyjechała kolejna grupa młodzieży, tym razem z Liceum Ogólnokształcącego w Krośniewicach.

  Znajdź białego kruka

  Realizacja projektu „Łodzią do kultury” trwa. W tym tygodniu Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi odwiedziły kolejne grupy młodzieży. Uczniowie z Bolimowa i Wolborza uczestniczyli w zajęciach, zwiedzali niedostępne na co dzień zakamarki Biblioteki oraz wzięli udział w grze bibliotecznej „Znajdź białego kruka”. Na zakończenie wizyty w Łodzi młodzież odwiedziła Muzeum Książki Artystycznej.

   

  Pierwsze spotkanie w Łodzi!

  Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi we współpracy z Muzeum Książki Artystycznej rozpoczęła realizację projektu „Łodzią do kultury”! 24 maja Łódź odwiedzili uczniowie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie.

Europejskie Dni Dziedzictwa 2017