Spotkanie z Scheiblerami

Spotkanie z Scheiblerami

Muzeum Kinematografii w Łodzi i Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego zapraszają na „Spotkanie z Scheiblerami”, podczas którego Joanna Kantyka zaprezentuje „Lektury mieszkańców Księżego Młyna”.

Scheiblerowskie fabryki zatrudniały tysiące pracowników. Wszystkim - niezależnie od stanowiska -  stawiano bardzo wysokie wymagania, ale też starano się zapewnić takie warunki życia i pracy (domy dla robotników, szpital, konsumy, ochronka), by mogli sprostać oczekiwaniom. Dbano o ich edukację i organizowano czas wolny (szkoły, klub pracowniczy, teatr, zabawy w parku Źródliska). Księgozbiór biblioteki na Księżym Młynie służył niewątpliwie poszerzaniu fachowej wiedzy, ale nie tylko. Wyobraźnię mieszkańców „miasta w mieście” kształtowały też inne lektury.

Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 października 2017 r. (czwartek) o godz. 17.00.

Joanna Kantyka – absolwentka bibliotekoznawstwa UŁ, kierownik Działu Zbiorów Regionalnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Zapraszamy. Wstęp wolny!

 

Jola Zwierzyńska, Ewa Baranowska.
WBP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

Kalendarium

Europejskie Dni Dziedzictwa 2017

Łodzią do kultury

MUZEA

REGIONALNA SIEĆ KIN CYFROWYCH

Współpraca

Zaproszenia

Program Region Kultury