W KAMIENIU I W SPIŻU: konkurs fotograficzny

W KAMIENIU I W SPIŻU: konkurs fotograficzny

Łódzki Dom Kultury wraz ze Społecznym Komitetem Pamięci Józefa Piłsudskiego w Łodzi, Związkiem Legionistów Polskich i Ich Rodzin oraz Związkiem Strzeleckim Oddział Łódź zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym "W Kamieniu i w Spiżu – Pamięci Wielkiego Marszałka (Miejsca upamiętniające Marszałka Józefa Piłsudskiego)"

Konkurs skierowany jest do wszystkich fotografów (amatorów i profesjonalistów) bez ograniczeń wiekowych. 2. W konkursie wyodrębnione będą dwie grupy wiekowe: a) do 16 lat b) powyżej 16 lat.

Każdy uczestnik może nadesłać nie więcej niż 4 fotografie pojedyncze lub maksymalnie dwa zestawy wyraźnie oznaczone (zestaw może liczyć do 4 zdjęć i traktowany będzie jako jedna praca) związane z miejscem upamiętniającym Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Zgłoszenia należy przesyłać drogą pocztową na adres: Łódzki Dom Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź z dopiskiem: „W KAMIENIU I W SPIŻU – PAMIĘCI WIELKIEGO MARSZAŁKA” w terminie do 16 października 2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród zwycięzcom nastąpi podczas uroczystego finału, który odbędzie się 5 grudnia 2017 r. w Łódzkim Domu Kultury.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Ewa Kowalska, tel. 797 326 227, e-mail: inicjatywy@ldk.lodz.pl

Cele konkursu:

1. Pogłębianie wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim.

2. Poszukiwanie i utrwalenie na fotografiach wszelkich przejawów upamiętnienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w formie pomników, popiersi, tablic, epitafiów itp.

3. Rozwijanie zainteresowań historycznych i fotograficznych.

4. Rozbudzanie i rozwijanie wyobraźni fotograficznej.

5. Publiczne zaprezentowanie prac, konfrontacja z innymi uczestnikami konkursu oraz wymiana doświadczeń w trakcie spotkania pokonkursowego.

 

Do pobrania:

Karta zgłoszenia

Regulamin

Kalendarium

Europejskie Dni Dziedzictwa 2017

Łodzią do kultury

MUZEA

REGIONALNA SIEĆ KIN CYFROWYCH

Współpraca

Zaproszenia

Program Region Kultury