Kondycja współczesnego człowieka

Kondycja współczesnego człowieka

Galeria Promocji Młodych (ul. Limanowskiego 166 w Łodzi) 7 listopada o godz. 19.00 zaprasza na wernisaż wystawy realizowanej w ramach projektu KONDYCJA WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA. Wystawę oglądać będzie można do 29 listopada br.

 

Spotkania Artystyczne Aspekty  2013

KONDYCJA  WSPÓŁCZESNEGO  CZŁOWIEKA

Spotkania Artystyczne Aspekty 2013 dotyczą istotnego i złożonego tematu jakim jest KONDYCJA WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA. Temat ten jest płaszczyzną do wypowiedzi w kontekście społecznym, psychicznym i płciowym. Prace prezentowane w ramach projektu obrazują zaburzenia i zakłócenia w funkcjonowaniu i życiu człowieka wobec stereotypowego myślenia i braku poczucia bezpieczeństwa oraz potrzeby porozumienia i akceptacji. Istotne staje się tu przesłanie projektu który przede wszystkim ma wymiar zarówno artystyczny jak i społeczny poprzez podjętą problematykę. Wybór artystów prezentujących prace w ramach ,,Kondycji współczesnego człowieka” opiera się na znajomości i analizie ich wcześniejszych dokonań artystycznych. Ich prace opierają się na istotnej warstwie treściowej ukazanej dzięki własnym doświadczeniom , obserwacjom i analizie złożonego zagadnienia jakim jest człowiek, w tym przypadku w kontekście teraźniejszości i jego kondycji. Prace obrazują też absurd, który wpisany jest często w realia złożonej codzienności.

Umiejscowienie kobiety oraz jej fizyczności w kontekście społecznym i kulturowym jest głównym tematem prac Iwony Demko. Jej neon Obsession ukazuje uprzedmiotowienie kobiety oraz jednoznaczną role jaką pełni dla płci przeciwnej w życiu codziennym niezależnie od miejsca i czasu w historii ludzkości. Tematyka ta określa również ostatnie działania i najnowszą pracę ,,Konsumując fikcję” Julii Kurek .Agnieszka Borkowska w swym obrazie ukazuje multiplikację uległej, służalczej kobiety, która społecznie i kulturowo wciąż zmuszona jest do walki o własne prawa w świecie wciąż zdominowanym przez mężczyzn. Bunt i krytyka układów polityczno-społecznych wobec wartości powszechnie uznanych jest kluczem do wypowiedzi w obszarze akcji i działań performatywnych Pawła Hajncla. Ironia ,absurd i trafność które cechują działania Hajncla można odnaleźć również w pracach  Artura Trojanowskiego ,Pauliny Poczętej i Piotra Szwabe. Ukazują oni człowieka który jest destrukcją i zagrożeniem dla samego siebie. Organiczność i struktura wewnętrzna człowieka jest głównym motywem prac z cyklu ,,Wyciek”  Małgorzaty Wielek Mandreli. Człowiek w jej pracach zostaje poddany procesowi rozkładu .Podobnie u Barbary Kaczorowskiej małe formy malarskie ukazują autoportrety wewnętrzne powstałe na potrzeby analizy psychicznej której poddana została autorka. Umiejscowienie człowieka w środowisku naturalnym gdzie staje się intruzem i zagrożeniem dla tego co wokół jest istotną cechą prac video i instalacji Witka Ziemiszewskiego. W przestrzeni miejskiej bilbordy Agnieszki Ziemiszewskiej zadają trudne, niewygodne pytania, zmuszając do zwrócenia uwagi na drugiego człowieka oraz do refleksji nad samym sobą. W stanie hibernacji umiejscawia człowieka w swych płaskorzeźbach ,,Hibernautki” Dagmara Horab. Jest to próba przetrwania w trudnych warunkach, a stan wyłączenia jest dobrym czasem na formułowanie się esencji tkwiącej wewnątrz. Niedoskonałość i przemijanie istnienia w odniesieniu do upływu czasu zawiera fotograficzny ,,Autoportret” Marty Frej, gdzie twarz autorki przenika się ze zdjęciem rentgenowskim zaglądając głębiej niż to co widoczne dla oka. Małgorzata Sulewska I Małgorzata Wojciechowska w cyklu wspólnie zrealizowanych obrazów ,,Rubież” stawiają pytanie o granice intymności . Wszelkie granice naszych reakcji wyznacza subiektywnie wytyczone terytorium intymności. Na wielkość tego obszaru wpływa wiele czynników, od wychowania po kulturę i tradycję. Autorki stawiają pytanie, gdzie przebiega granica intymności dla współczesnego człowieka. Brak jednoznacznej odpowiedzi na temat kondycji współczesnego człowieka nasuwa pytanie kim jesteśmy, jakie mamy nadrzędne wartości w świecie który narzuca nam tempo życia.

Artyści:

Borkowska Agnieszka, Demko Iwona, Frej Marta, Hajncel Paweł, Horab Dagmara,  Kaczorowska Barbara, Kowal Anna, Kozłowski Maciej, Kurek Julia, Poczęta Paulina, Szwabe Piotr, Sulewska Małgorzata, Trojanowski Artur / Art. Spożywcze, Wielek Mandrela Małgorzata , Wojciechowska Małgorzata, Ziemiszewska Agnieszka, Ziemiszewski Witek.

Bartek Jarmoliński
Galeria Promocji Młodych BOK Rondo

 

Kalendarium

Europejskie Dni Dziedzictwa 2017

Łodzią do kultury

MUZEA

REGIONALNA SIEĆ KIN CYFROWYCH

Współpraca

Zaproszenia

Program Region Kultury