LATO W TEATRZE W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

LATO W TEATRZE W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

LATO W TEATRZE 29.07.-13.08.2013r.

„Lato w teatrze” jest atrakcyjną ofertą teatralną dla uczniów, którzy z różnych przyczyn spędzają wakacje w swojej miejscowości. Między 29 czerwca a 1 września 2013 roku w trzydziestu miastach i miasteczkach w całej Polsce odbywają się teatralne półkolonie i warsztaty, podczas których młodzi uczestnicy przygotowują spektakl pod opieką profesjonalnych artystów. Dwutygodniowe warsztaty są dla dzieci szansą na poznanie i samodzielne wykorzystanie teatralnego języka, a przede wszystkim na twórcze wyrażenie siebie. „Lato w teatrze” jest programem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego koordynowanym przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. W ramach programu „Lato w teatrze” Miejski Ośrodek Kultury w Tomaszowie Mazowieckim będzie realizował warsztaty artystyczne w dniach 29 lipca-13 sierpnia 2013 roku. Tematem naczelnym będzie zapoznanie dzieci i młodzieży z teatralnymi środkami wyrazu, podczas tworzenia spektaklu dotyczącego problemu tolerancji. Dodatkowo celem projektu będzie również ukazanie sposobów wykorzystania multimediów oraz przestrzeni naturalnej w działaniach teatralnych, a także zapoznanie uczestników z sposobem funkcjonowania koloru w kulturze. Uczestnicy będą pracować przez 14 dni po 6 godzin w grupach: aktorskiej, scenograficzno-kostiumowej, muzycznej oraz dziennikarsko-promocyjnej. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Projekt zakończy publiczna prezentacja spektaklu stworzonego przez uczestników. Spektakl zostanie zaprezentowany 12 oraz 13 sierpnia o godz. 20.00 na jednym z tomaszowskich podwórzy (w okolicy Miejskiego Ośrodka Kultury).

PROGRAM WARSZTATÓW:

GRUPA AKTORSKA (15 osób, 10-13 lat) Uczestnicy poznają w formie gier i zabaw teatralnych wybrane aspekty warsztatu aktorskiego. Podczas pracy nad spektaklem nacisk będzie położony na czerpanie z naturalnych zachowań dzieci typu zabawa, opowieści dzieci przekładane na język teatru, wykorzystanie przestrzeni podwórza jako inspiracji (gry i zabawy związane z podwórkiem).

PROGRAM GRUPY SCENOGRAFICZNO-KOSTIUMOWEJ (10 osób, 10-13 lat) skupiony będzie na formach street artu. Uczestnicy stworzą scenografię i kostiumy do spektaklu, który zaprezentowany będzie na jednym z podwórzy. Zajęcia obejmą tworzenie: kostiumu i scenografii z prostych środków plastycznych, charakteryzacji teatralnej oraz maski. Uczestnicy stworzą oprawę plastyczną parady oraz happeningów. PROGRAM GRUPY MUZYCZNEJ (10 osób, 10-13 lat) opierać się będzie na budowaniu oprawy muzycznej spektaklu finałowego (gra na prostych instrumentach perkusyjnych, wokaliza). Zajęcia skupione będą na ćwiczeniach emisyjnych, umuzykalniających, rytmicznych, zadaniach ułatwiających przełamywanie niechęci związanych z wyrażaniem siebie za pomocą dźwięku.

PROGRAM GRUPY DZIENNIKARSKO-PROMOCYJNEJ (15 osób., 14-17 lat) będzie łączył warsztaty pisania tekstów związanych z teatrem (recenzja, wywiad, reportaż, prowadzenie bloga, przygotowanie programu spektaklu), zajęcia z zakresu autoprezentacji i wystąpień publicznych oraz wybranych technik promocji spektaklu (niestandardowe formy promocji np. flash mob, happening. )Poza tym grupa będzie tworzyć program telewizyjny dotyczący przebiegu warsztatów prezentowany w lokalnej telewizji.

Projekt jest realizowany we współpracy z następującymi podmiotami: Gmina-Miasto Tomaszów Mazowiecki, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „TRZCINA”, Ośrodek Kultury „TKACZ”, Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Społeczność Chrześcijańska „TOMY”, oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych tARTak z Torunia.

ZGŁOSZENIA OSOBY KTÓRE NIE BRAŁY UDZIAŁU W LECIE W TEATRZE: prosimy o udział w krótkich warsztatach, które przybliżą specyfikę projektu oraz o wypełnienie karty kwalifikacyjnej. Na warsztatach mile widziani są również rodzice/opiekunowie. Prosimy o obecność na jednym spotkaniu warsztatowym. Warsztaty odbędą się w MOK-u (ul. Browarna 7). Terminy najbliższych warsztatów-spotkań dot. projektu: 17.06.2013 (poniedziałek) godz. 18.00 18.06.2013 (wtorek) godz. 18.00 24.06.2013 (poniedziałek), godz. 17.00

OSOBY, KTÓRE BRAŁY UDZIAŁ W LECIE W TEATRZE: prosimy o wypełnienie karty kwalifikacyjnej dostepnej na stronie MOK (www.mok-tm.pl). Dodatkowych informacji udziela Anna Nowak, Miejski Ośrodek Kultury, ul. Browarna 7, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, tel. (044) 724 42 93, 513 363 538, e-mail: annajadwiganowak@gmail.com, a.nowak@mok-tm.pl www.mok-tm.pl https://www.facebook.com/LatoWTeatrzeTomaszowMazowiecki?ref=hl

Anna Nowak

Kalendarium

Europejskie Dni Dziedzictwa 2017

Łodzią do kultury

MUZEA

REGIONALNA SIEĆ KIN CYFROWYCH

Współpraca

Zaproszenia

Program Region Kultury